Saturday, May 31, 2008

kurumlar vergisi - örnekler

KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİÖRNEK: A İŞLETMESİNİN 2007 YILINA AİT GELİR VE GİDERLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:


TOPLAM SATIŞ GELİRLERİ 400.000
SATIŞLARIN MALİYETİ ( 230.000)
FAALİYET KARI 170.000
DİGER GELİR VE KARLAR 15.000
DİĞER GİDER VE ZARARLAR (7.000)
DÖNEM KARI 178.000
KKEG 7.000
VERGİYE ESAS KAZANÇ 185.000
KURUMLAR VERGİSİ % 20 37.000


MAHSUP;

ÖRNEK: MÜKELLEF X 2007 YILINDA Z ÜLKESİNDE BULUNAN ŞUBESİNDEN KVK AÇISINDAN İSTİSNA OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYEN 200.000 YTL KURUM KAZANCI ELDE ETMİŞ VE BU KAZANÇ ÜZERİNDEN Z ÜLKESİNDE % 40 ORANINDA 80.000 YTL KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMİŞTİR.
MÜKELLEF X YURT İÇİDEKİ FAALİYETLERİNDEN 1.000.000 YTL KAZANÇ ELDE ETMİŞ OLUP 70.000 YTL KESİNTİ SURETİYLE ÖDENEN VERGİ VE 150.000 YTL ÖDENEN GEÇİCİ VERGİSİ BULUNMAKTADIR.
BUNA GÖRE;

KURUM KAZANCI 1.200.000 YTL
HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ % 20 240.000 YTL
MAHSUPLAR (-) 260.000 YTL
- YURTDIŞINDA ÖDENEN VERGİNİN MAHSUP
EDİLEBİLECEK KISMI (200.000 X % 20=40.000)
- KESİNTİ SURETİYLE ÖDENEN VERGİ 70.000
- GEÇİCİ VERGİ 150.000
ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ 0 YTL
İADESİ GEREKEN GEÇİİCİ VERGİ 20.000 YTL

YURTDIŞINDA ÖDENEN VERGİNİN 40.000 YTL LİK KISMI MAHSUP SINIRININ AŞTIĞI İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE MAHSUP EDİLEMEZ.

No comments: